VIET SEO - Công ty chuyên SEO Website Thiết Kế Website Quảng Cáo Google Adwords

Thiết kế website

Kỹ thuật thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện người dùng là một quy trình lặp lại bao gồm sự cộng tác giữa người sử dụng và người thiết kế. Trong quy trình này gồm 3 hoạt động cơ bản: - Phân tích người sử ...

Quy trình thiết kế web

1. Lấy thông tin yêu cầu và nghiên cứu tính khả thi. Ngay từ giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ chỉ định một account manager để giữ mối liên hệ thường xuyên với bạn trong suốt thời gian thực hiện ...

Kỹ thuật phối màu hài hòa

Với một số tài liệu in ấn, như những tập sách hay thiệp, những mẫu thiết kế web sử dụng màu để tạo ra hệ thống phân cấp, vẽ mắt và thêm biểu mẫu vào. Tuy nhiên, nếu biết một ít về ...

Chọn màu thiết kế logo

Màu sắc còn khơi dậy cho người ta nhiều cảm xúc, nhanh chóng truyền tải thông điệp không giống bất cứ một phương tiện giao tiếp nào. Vì vậy, chon một màu phù hợp cho công ty là ...